dimecres, 20 d’abril de 2011

Visions de Granada


Val del Omar (1953-1955) : Aguaespejo granadino


Linda Ehrlich (2010): In Granada


Lucky to be a sparrow who builds her nest
in the calligraphic stone
of the sultan´s palace,
or a small orange fish
darting
through its cooling streams.
7 wheels of geometric stars.
5 windows of marble lace.
(The oldest song
is the song of water)


They lived in hiding,
sequestered kings.
And everywhere the walls still whisper:
¨Remember me...
remember me…as Beauty.¨

Linda Ehrlich: A Granada

Afortunat el pardal que fa el niu
a la pedra cal·ligràfica
del palau del sultà,
o el peixet ataronjat
escolant-se
enmig dels refrescants rierols.
7 rodes d’estrelles geomètriques.
5 finestres de blonda de marbre.
(La cançó més vella
és la cançó de l’aigua)
Hi visqueren amagant-se,
reis segrestats.
I arreu les parets encara xiuxiuegen:
“Recorda’m…
recorda’m… com la Bellesa”.

(Trad. Català: Beatriz Comella i Fina Masdéu)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ENGRANDEIX EL TEXT